top_banner

“Shijiazhuang Tianquan Textile Co., Ltd.”

Biz öndürýän “Shijiazhuang Tianquan Textile Co. Ltd.56 we 75 gatnaw dokma enjamlaryndan 500-den gowrak, şeýle hem 280 we 360 ​​raper dokma enjamlaryndan 300-den gowrak, şeýle hem öz çotga maşynymyz bar, bir tarapy çotga we iki tarap çotga edip biler.
Esasy önümimiz flanel mata, pagta flanel matasy we tc flanel matasy bar.Çal matany özümiz dokaýarys, özümiz çotýarys, soň çap edýäris we boýaýarys.

C0050T01

Tc flanel hakda, esasy spesifikasiýa 32 × 12 40 × 45 120gsm, 35 "/ 36", 43 "/ 44", 59 ", 63"
Bu, gyzgyn satyjylarymyzyň biri, her reňk üçin dizaýn üçin 3000 metr, çap etmek, multfilm, zolak, barlamak we ş.m.Müşderiniň dizaýnlaryny hem çap edip biler.Beýleki spesifikasiýa düzülip bilner.

Pagta flanel mata hakda, çap edilen, agardylan ak we boýalan zatlary edip bileris.
Esasy spesifikasiýa 20sx10s 40 × 42 150gsm, 35 "/ 36", 43 "/ 44", 59 "
21sx13s 40 × 42 125gsm, 35 "/ 36", 43 "/ 44", 59 "
100% pagta reaktiw çap flanel matasy üçin, her reňk üçin dizaýn üçin 5000 m.
100% pagta pigmentli flanel matasy üçin, her reňk üçin dizaýn 3000 m.
100% pagta boýalan flanel mata üçin, reňk üçin 3000 metr.
Şeýle hem, keqiao ofisinde pagta flanel ätiýaçlyk ýerini çap etdik.
Saýlamak üçin dizaýn we reňklerimiziň köp görnüşi bar, şeýle hem ýörite dizaýnlary we reňkleri çap edip bileris.
Echli ekologiýa taýdan arassa materiallar, reaktiw çap etmek we boýamak, bedene kyn däl, gowy, ýumşak el ýuwuň, siňdiriň.Çaga ýorgan-düşekleri, çaga düşegi, çaga pijamalary, çaga perdeleri, aýallar pijamalary üçin amatly.
100% töweregi pagta çap flanel matasy, bizde-de stoklot bar, hemmesi rulonlarda, harytlar ammarymyzda, keqiao ammarymyzda, şoks.köp dizaýny saýlap biler, hemmesi reaktiw çap, gowy hilli we arzan baha.soraga hoş geldiňiz.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we ykdysady we sosial zerurlyklaryň yzygiderli üýtgemegini kanagatlandyryp biler.Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr