top_banner

Poliester boýalan Minimatt we Gabardine mata

Gysga düşündiriş:

Gaty reňkli boýalan minimatt mata üçin, her reňk üçin 2000 m.

Ak reňkli minimatt mata üçin 10000 m.

Mawy, gara, ak, gülgüne, sary, deňiz, gyzyl we ş.m. saýlap bilýän köp reňklerimiz bar, şeýle hem reňkiňize görä önüm öndürip bileris.
Reňk nusgasyny bize iberýärsiňiz ýa-da pantone reňk kartoçkasynyň belgisini aýdýarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Tminimatt matanyň materialy doly poliester, adatça 300dx300d ýüplük sanlary,
Agramy üçin her metrde 210 gramdan 260 grama çenli edip bileris.ýörite agram islegiňiz bar bolsa, bize aýdyň, biz ony barlap, sazlap bileris.
Mata matanyň ini üçin adatça 59 ”/ 60”
Minimatt fabic reňk üçin boýalan we agardylan,
Gaty reňkli boýalan minimatt mata üçin, her reňk üçin 2000 m.
Ak reňkli minimatt mata üçin 10000 m.

Önümiň reňki

Mawy, gara, ak, gülgüne, sary, deňiz, gyzyl we ş.m. saýlap bilýän köp reňklerimiz bar, şeýle hem reňkiňize görä önüm öndürip bileris.bize reňk nusgasyny iberýärsiňiz ýa-da pantone reňk kartoçkasynyň belgisini aýdýarsyňyz.

Mata stili

Minimatt mata stili üçin, onuň ýönekeý stil ýa-da egrilen stildigini görüp bilersiňiz, ikimizem edip bileris, bu haýsy stili halaýandygyňyza bagly.

Miniatt mata häsiýetli: gowy hilli, arzan baha, güýçli gurluş, tekiz ýüz, çydamly, dem alýan.

Mata matasynyň artykmaçlygy:
Iň ýokary mata üstü
Ajaýyp el duýgusy
Çalt gury we ýygyrtlara çydamly
Gowy çeýeligi we pes gysylmagy

Ulanylyşy

Işçi eşigi, mekdep formasy, kostýum, balak, köýnek, adaty eşik.

Gaplamak

Adaty rulon gaplamak ýa-da goşa gatly karton gaplamak, rulonlarda adaty 30 metr ýa-da karton üçin 30 metr, altyn we kagyz lentalary bolan her bir karton we altyn we kagyz lentalar siziň talaplaryňyza görä bolup biler.

738877fc226f17303ce59b70f626872
0b66bbb9d225d878e5700e9847b7af0
7305565e29c556044d149ff429e686f

Ulag

20 'fcl konteýner üçin minimatt farbik takmynan 50000 metr ýükläp biler.eltip bermek 25 gün töweregi.
40 inedördül gap üçin minimatt mata takmynan 110000 metr ýükläp biler.eltip bermek 40 gün töweregi.

Minimatt mata üçin ak we boýalan reňkden başga-da, çap edip bileris, çap edilen minimatt mata üçin moq her reňk üçin dizaýn üçin 3000 metrdir, zerur bolsa, bize ýüz tutuň, iň gowy bahany bereris.

4bdc47d4beff24e77e6dsd41cfa118c1e7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER