top_banner

Capapylýan birleşme / Bel bagy

Gysga düşündiriş:


 • Poroşok:PA PES LDPE HDPE
 • El aýagy:SH HH HH 4H
 • Reňk:Ak gara sary
 • Gaplamak:Içinde poliester halta, daşynda dokalan halta.Her rulonda 100m ýa-da islegiňiz boýunça.
 • Birleşdiriji şertler:a.temperaturasy: 140-160ºC
  b.basyş: 1.5-2kg
  C. wagt: 18-20-nji ýyllar
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Çig mal Gurluşyk Ini
  T 10 * 10 30 * 30 150CM
  T 10 * 10 38 * 30 150CM
  T 8 * 8 27 * 25 150CM
  T / C. 11 * 11 30 * 30 150CM
  T / C. 11 * 11 30 * 30 150CM
  Bel zolagy
  T / C. 21 * 21 56 * 34 112CM
  T / C. 21 * 21 40 * 30 112 sm
  T / C. 24 * 24 48 * 45 112CM
  T / C. 23 * 2348 * 45 112CM
  T 45 * 45 58 * 50 150CM
  T / C. 45 * 45 88 * 64 150CM
  T / C. 23 * 23 40 * 40 112CM
  Toý baglanyşygy
  T / C. 32 * 32 50 * 37 112CM
  T / C. 32 * 21 64 * 42 112CM
  T / C. 30 * 21 60 * 35 112CM

  Egin-eşik tehnologiýasynyň önümçilik prosesinde özara baglanyşyk aýrylmaz kömekçi materialdyr, esasanam güýz we gyş aralygy köplenç ulanylýar.Egin-eşik öndürmek prosesinde biri-biri bilen baglanyşmagyň roly, eşigiň görnüşini gutarnykly kesgitlemek, eşigiň tikilmegini aňsatlaşdyrmak, eşigi şekillendirmek we ş.m.

  Özara baglanyşygyň fiziki aýratynlyklary galyňlyk, çeýeligi, ütüklemek temperaturasy we ütüklemek üçin zerur basyşdyr.

  Gatnaşyk, matany süpürmek, eşigiň işleýşini gowulandyrmak, eşigiň owadan görnüşinde uly rol oýnamak, eşigiň ajaýyp görnüşine eýe bolmagy, matanyň işlemezliginiň öwezini dolmakdyr.

  Özara baglanyşyk eşige diňe bir owadan görnüş berip bilmez, görnüşini gorap biler we eşigiň berk berkligini üpjün edip biler.

  Aýratynlyklary

  1. bondokarky baglanyşyk berkligi.

  2. Ajaýyp el duýgusy, dürli harytlarda ulanylyp bilner.

  3. Elastik dikeldiş ukyby we goldaw ukyby gowy görnüşi we daşky görnüşi saklar.

  4. Poroşok üçin dogry saýlamak, ýokary baglanyşyk berkligini kepillendirýär.

  5. Suw ýuwmak we gury ýuwmak üçin islendik şertler üçin amatly.

  Önümçilik prosesi

  5d9bce92ff5259674dc4c23cc1e2ewe5d1

  Özara baglanyşyk seriýasy

  Özara baglanyşyk seriýasy
  Haryt ady Arza
  Döwülen goşa dokma Erkekleriň we aýallaryň eşikleri, şeýle hem agyr matalaryň dürli agramy üçin amatly.Esasan öň predohranitel, bluzka ýakasy we ownuk bölekler üçin ulanylýar.
  Weft goýmak Napping Interlining Hinguwmak üçin pes zerurlygy bolan palto üçin amatly.Dokma bilen oňat çotga effekti, birleşdirilenden soň eliňi gowy duýmak, içiňdäki içki duýgusy.
  Tegelek trikota Inter baglanyşygy Erkekler we aýallar üçin tötänleýin matalar üçin amatly, iki taraplaýyn uzalýan we çydamly, dürli matalaryň giň görnüşine uýgunlaşdyrylan.
  Gapak Gapak Esasan şlýapanyň dürli bölekleri üçin ulanylýar, şapka, gapak göwresi, gyrasy we ş.m.
  Bel bagy Bel bagy Esasan kostýum balak üçin, tebigatyň roluny, berkligini kesgitläp biler.Müşderiniň islegine görä düzülip bilner
  umumy elastik bel asty, ýokary elastik bel asty we kagyz bel asma ýaly talaplar.

  Gaplamak we daşamak

  9405ee6b5fd63b53a81e23373e4d628
  b31e8393fa2f6146f6591a8100aa772
  bd6dec7ad75912af4218ca694565b58

 • Öňki:
 • Indiki:

 • GARŞY ÖNÜMLER