top_banner

100% poliester sesli çal mata

Gysga düşündiriş:


 • Nüplükleriň sany:50, 60, 80, 100-nji ýyllar
 • Nüplük ýokary egirme:1100 ýa-da 1650 ýa-da 1800T / M.
 • Selwage ýapyk giňligi:38 ”- 64”
 • Ulanyň:Baş şarf, köýnek, perde, bezeg we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poliester Voile çal mata katalogy

  Material Arnüplükleriň sany dykyzlygy ini
  100% poliester 50x50 68x60 46.5 ”
  100% poliester 50x50 68x58 45 ”
  100% poliester 50x50 64x58 50 ”
  100% poliester 50x50 66x60 63 ”
  100% poliester 60x60 70x64 38 ”
  100% poliester 60x60 80x74 64 ”
  100% poliester 60x60 90x88 64 ”
  100% poliester 80x80 80x56 38 "/ 42" / 45 "
  100% poliester 80x80 110x70 45 "/ 47"
  100% pagta 60x60 90x88 63 ”

  Esasan bazarymyz: hindi, Saud Arabystany, Dubaý, Yemenemen, Marokko, orta gündogar bazary we ş.m.

  Ulanylyşy: Gotra (Arabystanyň baş örtügi), kellä geýilýän eşikler, eşikler, krujkalar we mata bezemek üçin poçta bilen ulanylýar.

  Aýratynlyklary: Aýlawly ses gaty ýeňil we oňat dem alyş.
  Poliester sesli çal matany çap edip, gaty boýap bolýar.saýlamak üçin köp reňk we dizaýn bar.

  MOQ: reňk üçin ýa-da dizaýn üçin 3000m,

   

  Podukt displeýi

  巴厘 纱 _03
  巴厘 纱 _04
  巴厘 纱 _05
  _07
  _08
  03
  04
  05
  07
  巴厘 纱 - 数码 _08

  Poliester, termoplastiki sintetiki süýümli matalarda iň oňat ýylylyga çydamly mata bolup, termoplastik bilen örtülen yubka edilip bilner.Şol bir wagtyň özünde poliester matanyň birleşmegine garşylygy pes we gurak we uçgun bilen ýüzbe-ýüz bolanda deşik döretmek aňsat.Şonuň üçin geýeniňizde çilim gabyklaryndan, uçgunlardan we beýleki aragatnaşyklardan gaça durmaly.

  Poliester matanyň ýeňil garşylygy akril süýümden has gowy, güne garşylygy tebigy süýüm matasyndan has gowudyr.Esasanam güne garşylygyndaky aýnada akril ýaly gaty gowy.

  Poliester matanyň dürli himiki maddalara gowy garşylygy bar.Kislota, aşgar ýok ediş derejesine çenli uly däl, şol bir wagtyň özünde galyndydan gorkmaýar, güjükden gorkmaýar.

  Gaplamak

  Bale ýa-da Roll

  bale gaplamak 1
  bale gaplamak 6
  bale gaplamak 7
  bale gaplamak 8

  Ulag

  1
  1

  Taýýar şarf

  Çap edilen: sanly çap edilen we umumy çap edilen.

  şarf ölçegi: 110 * 110 112 * 112 115 * 115 180 * 100 ýa-da özleşdirilen.

  barlamak üçin köp dizaýnymyz bar.dizaýnymyzy halamaýan bolsaňyz, siziň üçin düzüp bileris.

  Boýalan: sanly boýalan we umumy boýalan.

  şarf ölçegi: 110 * 110 112 * 112 115 * 115 180 * 100 ýa-da ýöriteleşdirilen.

  saýlamaly köp reňkimiz bar, meselem, gyzyl, ýaşyl, mämişi, gülgüne we ş.m., eger reňkimizi halamaýan bolsaňyz, reňkiňizi yzarlap bileris.

  gaplamak, 1 sany / plastmassa, 200 sany / karton

  Şarfymyz tekiz, howanyň geçirijiligi gowy, daşky gurşawy goramak tehnologiýasyny ulanyň, iň esasysy onuň ajaýyp ussatlygy.Şarfymyzy saýlamak, sizi has owadan etmek siziň üçin gowy saýlaw bolmaly.


 • Öňki:
 • Indiki: