top_banner

Biz hakda

hakda

Şijiazhuangtianquan dokma kärhanasy 2009-njy ýylda döredilip, Hytaýyň Hebeý welaýaty, Şijiazhuang şäheri, Gaocheng etraby, Hanxinzhuang obasynyň 220 metr demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän zawod, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 3-nji bölüm, Jiahe Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäheri, Çangan etraby, Zhongshan Gündogar ýoly, 567 belgili Plaza, amatly ulagdan we ajaýyp gurşawdan lezzet alýar.Kompaniýamyzyň meýdany 6000 inedördül metr bolup, 150 işgäri bar.Bizde ulaldyjy maşyn, egriji maşyn, sazlaýjy maşyn, poroşok nokady, raper dokma enjamy, 1515 dokma enjamy bar.Dokma önümleri bilen meşgullanýarys.

Kompaniýanyň ýerleşýän ýeri

H3b4e44d622fb45e498f889b04381a879k
C0012T01
C0009T01

Kompaniýamyz dokma pudagynda baý tejribä eýedir.Esasy önümlerimiz Flannel mata, biri-birine bagly mata, sesli mata, etrap matasy, jübü matasy, minimatt / gabardin, aksiýa.Esasan Taýlanda, Yraga, Günorta Afrika, Nepal we ş.m. eksport edilýär.

Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek üçin uly tagalla edýäris.Önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin kompaniýamyzda hil gözegçilik enjamlary bar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.Umumy üstünlik gazanmak üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýarys.

Işleýiş prosesi

Biziň zawodymyz bar.egriji we dişleýji maşyn biziňki.fabrigimizde mata dokamak üçin 200 eser bar.Mata kemçilikleri üçin hilini tassyklamak üçin käbir işgärlerimiz bar.

hakda
zawod02
C0038T01
C0064T01
C0068T01

Enjamlaryň şekili

Zawodymyzda 500 toplumly gatnaw dokma enjamy we 300 toplumdan ýasalan dokma enjamy bar, aýratyn aýratynlygy bar bolsa, biz size dokap bileris.Şeýle hem mata gözden geçiriş maşynymyz, egriji maşyn, gaplaýyş maşyny we ş.m.Eltip bermegiň wagtyny we hilini kepillendirmek üçin.

fdds01
Hde51828bcf3f4f7d91e4bfddfc7eadf72
Hf3909792a7bd49ee8597d9156e375ac5i
C0047T01
C0050T01
fds01
C0052T01
zawod01