top_banner

Iň oňat hilli arzan bahaly matalar

Gysga düşündiriş:

Stockhli flanel matalary arassa pagta we reaktiw çap edilen, şonuň üçin dizaýnlar gaty parlak, düşnükli we owadan çap edilýär, el bilen işlemek gaty ýumşak we reňk çaltlygy, ol ýerde gül dizaýnlary, haýwan dizaýnlary, karton dizaýnlary, barlag / tekiz dizaýnlar, zolak dizaýnlary, geometrik şekil dizaýnlary we ş.m. spesifikasiýa 20s * 10s / 40 * 42 108 sm we iki ini 148 sm, agramy bolsa 150gsm, rulonda gaplanýar.käbir dizaýnlarda 2 rulon bar, käbir dizaýnlarda 8 rulon bar, cnfirm däl, şonuň üçin bizde köp dizaýn bar, hili iň gowusy, bahasy iň arzan.Müşderiler dizaýn saýlap bilerler we moq ýok.flanel mata esasan çaga bezi, çaga ýorgan, pijama, köýnek we düşek we ş.m. üçin ulanylýar.

Şeýle hem pagta ýüplügi boýalan flanel matasy üçin az mukdarda, iki tarapy hem çotga, bir tarapy çotga, el ýumşak we bahasy arzan.esasan köýnek üçin ulanylýan ýüplük boýalan flanel mata.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň kompaniýamyz

SHIJIAZHUANG TIANQUAN TEXTILES CO., LTDHytaýyň Hebei welaýatynda hünärmen dokma fabrigi.kompaniýamyz diňe bir täze sargytlar öndürmek bilen çäklenmän, aksiýa önümlerini hem gowy satýar.keqiao-da uly ammarymyz bar, salgysy huayuan kärhanasynyň dolandyryş kärhanasynda.senagat meýdançasy, gyzyklanmalaryňyz bar bolsa bize aýdyň, size jikme-jik salgy bereris we mata baryp görüp bilersiňiz.

Dizaýn

Stockhli flanel matalary arassa pagta we reaktiw çap edilen, şonuň üçin dizaýnlar gaty parlak, düşnükli we owadan çap edilýär, el bilen işlemek gaty ýumşak we reňk çaltlygy, ol ýerde gül dizaýnlary, haýwan dizaýnlary, karton dizaýnlary, barlag / tekiz dizaýnlar, zolak dizaýnlary, geometrik şekil dizaýnlary we ş.m. Spesifikasiýa 20s * 10s / 40 * 42 108 sm we ini 148 sm, agramy bolsa 150gsm, rulonda gaplanýar.Käbir dizaýnlarda 2 rulon bar, käbir dizaýnlarda 8 rulon bar, cnfirm däl, şonuň üçin bizde köp dizaýn bar, hili iň gowusy, bahasy iň arzan.Müşderiler dizaýn saýlap bilerler we moq ýok.flanel mata esasan çaga bezi, çaga ýorgan, pijama, köýnek we düşek we ş.m. üçin ulanylýar.

Ulanylyşy

Şeýle hem pagta ýüplügi boýalan flanel matasy üçin az mukdarda, iki tarapy hem çotga, bir tarapy çotga, el ýumşak we bahasy arzan.Esasan köýnek üçin ulanylýan ýüplük boýalan flanel mata.

Ammarymyzda, şeýle hem etrap matasy, taýýar önümler we ätiýaçlyklar bar, taýýar etrap matasy üçin, her dizaýn has köp mukdarda, dizaýny saýlap we köp mukdarda ýerleşdirip bilersiňiz, aksiýa matalary üçin, her dizaýnyň mukdary az we bahasy arzan.Esasy spesifikasiýa 30s * 30s / 68 * 68 143 sm.Şeýle hem reňklenen etrap matasy bar, reňk üçin panton belgisini aýdyp bilersiňiz ýa-da bize reňk nusgasyny iberip bilersiňiz, labdip barlamak üçin size iberip bileris.Reýon matasy esasan köýnek, balak, şarf we eşik we ş.m.

Şeýle hem, çap edilen we boýalan şifion üçin az mukdarda.ak, boýalan we çap edilen düşek matalary.esasan eşik üçin ulanylýar.

Dokma fabrigi bolanymyz üçin, has köp çap edilen zawodlary bilýäris, dürli görnüşli matalary alyp bileris, beýleki ak mata gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bileris, sizi tapyp bileris.

Ulag

47daaad4ca065793d5f5cba5b06de41
a219eeafbe565b20326344095f2cce2

  • Öňki:
  • Indiki: