top_banner

Sergi

Şijiazhuang Tianquan Tekstil Co., Ltd. sergi ýaly köp ýyl bäri dokma işi bilen meşgullanýarys, bu çärelere 2008-nji ýyldan başlap gatnaşdyk we şu wagta çenli her gezek Kanton ýarmarkasy sergisine gatnaşýarys. , ýaz we güýz aýlary üçin, ýazdan we güýzde Şanhaýyň Dokma we asma ýarmarkasy üçin.

nws
habarlar (2)

Her gezek esasy önümlerimizi dogry gözleýän müşderiler bilen duşuşýarys.Şeýle-de bolsa, CONVID-19 wirusy barha erbetleşýärkä, täze dizaýnlarymyzy we täze ösýän önümlerimizi görkezmek üçin onlaýn sergä gatnaşmak üçin üýtgeýäris.Elbetde, esasy zatlaryň we täze önümleriň onlaýn önümçiligini bersek, maglumatlarymyzy we öňünden habar alarsyňyz, şonda ýagdaýymyzy wagtynda bilersiňiz.Biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, e-poçta / wechat / whatsapp / alibaba we ş.m. ýaly has aňsat ýollary bereris.Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiziň has jikme-jikliklerini bilmek isleseňiz, sizi gyzyklandyrýan her bir soraga jogap bermek üçin ähli kataloglary we sanawlary berip bileris.

Esasy önümimiz: Pagta flanel matasy, TC jübüli mata, Reýon matasy, Şarf matasy, Aralyk mata, Çotga mikrofiber mata, Minimatt matasy we ş.m.

Mysallary gönüden-göni görmek we duýmak isleseňiz, mugt nusga hem berip bileris.Reňk çaltlygy, el duýgusy, matanyň stili barada has giňişleýin bilmek.Biz asyl zawod, ähli gaplaýyş, reňk, dizaýn, ini ect.Biziň hemmämiz islegiňize görä edip bileris.

C0038T

“Shijiazhuang Tianquan Textile Co., Ltd.” dokma önümçiligini ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen häzirki zaman kärhana.

Häzirki wagta çenli kompaniýamyz her dürli mata önümlerinden ýüzlerçe dokma önümlerini öndürip biler we müşderileriň isleglerine görä dürli aýratynlyklar we talaplar bilen önümleri sazlap biler.


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr